22,000 crossings per year
300,000 DDP consignments since launch
19 depots in the Benelux, the UK & Ireland

PRIVACYKENNISGEVING VOOR KLANTEN, PARTNERS EN LEVERANCIERS

Europa Road Belgium Ltd en alle dochterondernemingen, respecteren uw bezorgdheid over privacy. Deze Privacykennisgeving beschrijft de soorten persoonlijke informatie die wij over onze klanten en leveranciers verzamelen en hoe wij die informatie kunnen gebruiken en met wie wij die informatie kunnen delen. De kennisgeving beschrijft ook de maatregelen die wij nemen om de persoonlijke informatie te beschermen. Daarnaast vertellen wij u hoe u ons kunt vragen om:

 • de persoonlijke informatie die wij over u bewaren in te zien of te wijzigen;
 • de toestemming die u ons eerder hebt gegeven in te trekken;
 • u bepaalde mededelingen niet toe te zenden;
 • alle vragen te beantwoorden die u zou kunnen hebben over onze privacypraktijken.
 1. Informatie die wij verkrijgen

Wij kunnen persoonlijke informatie verkrijgen van klanten, partners of leveranciers (zoals naam, contactgegevens en e-mailadres) vanuit verschillende activiteiten zoals:

 • gebruik van de Europa-website en -toepassingen;
 • verzendingsactiviteiten, met inbegrip van het leveren en afhalen van zendingen;
 • verzoeken om zendingen te traceren of vragen te beantwoorden;
 • evenementen waaraan wij deelnemen;
 • marketing, promoties en andere aanbiedingen.

De soorten persoonlijke informatie die wij kunnen verkrijgen, omvatten:

 • Individuele en zakelijke contactgegevens (zoals naam, bedrijfsnaam, fysiek adres, e-mailadres en telefoon- of faxnummer);
 • Verzendinformatie – zoals:
  • contactgegevens in verband met de verzending, zoals de naam van de verzender en de geadresseerde, het fysieke adres, het e-mailadres en het telefoonnummer;
  • handtekening voor bewijs van levering;
  • aan ons verstrekte informatie die ons toegang verschaft tot locaties waar wij diensten verlenen en aan ons verstrekte informatie over de inhoud van bepaalde zendingen, maar alleen voor zover een identificeerbare persoon aan die inhoud kan worden gekoppeld;
 • Informatie die ons in staat stelt de identiteit van een persoon te verifiëren;
 • Namen, e-mailadressen en telefoonnummers van anderen aan wie wij informatie moeten sturen;
 • In antwoord op enquêtes verstrekte informatie;
 • Gebruikersnaam, wachtwoord en andere referenties die worden gebruikt om toegang te krijgen tot de diensten van Europa;
 • Sociale-mediahandles, inhoud en andere gegevens die op onze officiële sociale-mediapagina’s of elders op het internet zijn geplaatst (zoals andere openbare locaties), en informatie (zoals e-mailadres en andere informatie die u laat delen) die wij verkrijgen via Europa-gerelateerde sociale media, (met inbegrip van inlogdiensten van derden zoals “Inloggen met Facebook”);
 • Andere persoonlijke informatie die aan ons kan worden verstrekt om een Europa-dienst te verkrijgen.

Wanneer wij een zending ophalen of afleveren of andere diensten verlenen, kunnen wij fysieke locatiegegevens verkrijgen. Dit omvat bijvoorbeeld gegevens waarmee de feitelijke locatie van een fysiek adres kan worden bepaald aan de hand van informatie zoals GPS-gegevens, geocodes, informatie over lengte- en breedtegraden, en afbeeldingen van de verschillende locaties.

Wanneer u onze websites bezoekt, kunnen wij bovendien bepaalde informatie verzamelen via geautomatiseerde middelen, zoals cookies en web beacons. De informatie die wij op deze manier verzamelen omvat het IP-adres, unieke apparaatidentificatie, browserkenmerken, apparaatkenmerken, besturingssysteem, taalvoorkeuren, verwijzende URL’s, informatie over ondernomen acties, en datums en tijden van activiteit.

Een “cookie” is een tekstbestand dat websites naar de computer of een ander met het internet verbonden apparaat van een bezoeker sturen om de browser van de bezoeker te identificeren of om informatie of instellingen in de browser op te slaan. Een “web beacon”, ook bekend als een internettag, pixeltag of clear GIF, koppelt webpagina’s of apps aan webservers en kan worden gebruikt om informatie terug te zenden naar een webserver. Via deze geautomatiseerde verzamelmethoden verkrijgen en bewaren wij “clickstreamgegevens” om zo grafieken van onze gebruikspatronen te maken. Wij kunnen bepaalde gegevenselementen die wij op geautomatiseerde wijze hebben verzameld, zoals uw browserinformatie, koppelen aan andere informatie die wij over u hebben verkregen om ons bijvoorbeeld te laten weten of u een e-mail hebt geopend die wij u hebben toegezonden. Wij kunnen ook gebruik maken van analyse-instrumenten van derden die informatie verzamelen over het bezoekersverkeer op onze website. Uw browser kan u vertellen hoe u op de hoogte gebracht kunt worden wanneer u bepaalde soorten cookies ontvangt of hoe u bepaalde soorten cookies kunt beperken of uitschakelen.

Wij wijzen u er echter op dat u zonder cookies wellicht niet alle mogelijkheden van onze website kunt benutten. Zowel wij als anderen (zoals onze advertentienetwerken) kunnen bij het gebruik van onze websites persoonlijke informatie verzamelen over de online activiteiten van onze bezoekers, in de loop van de tijd en op websites van derden.

De aanbieders van apps, tools, widgets en plug-ins van derden op onze website, zoals de “Vind ik leuk”-knop van Facebook, kunnen ook geautomatiseerde middelen gebruiken om informatie te verzamelen over uw interacties met deze functies. Deze informatie is onderworpen aan het privacybeleid of de privacymededelingen van deze aanbieders.

 1. Hoe wij de verkregen informatie gebruiken

Wij kunnen de informatie die wij verkrijgen gebruiken om:

 • Zendingen op te halen, af te leveren en te volgen;
 • De door u gevraagde producten en diensten te leveren (zoals logistiek, beheer van de toeleveringsketen, in- en uitklaringsdiensten en makelaarsdiensten, en financiële diensten);
 • Betalingen te verwerken en te innen;
 • Klantenservice te bieden en te reageren en met u te communiceren over uw verzoeken, vragen en opmerkingen;
 • Uw Europa-account op te zetten en te beheren;
 • U producten en diensten aan te bieden waarvan wij denken dat ze u kunnen interesseren;
 • Te communiceren over, en uw deelname te beheren aan, speciale evenementen, programma’s, enquêtes, wedstrijden, prijstrekkingen en andere aanbiedingen of promoties;
 • U in staat te stellen berichten op onze blogs te plaatsen en via sociale media met Europa te communiceren;
 • Informatie te sturen naar uw contacten indien u ons daarom verzoekt;
 • Claims te verwerken die wij ontvangen over onze diensten;
 • Operate, evaluate and improve our business (including developing new products and services, managing our communications, determining the effectiveness of our sales, marketing and advertising, analysing and enhancing our products, services, website and performing accounting, auditing, invoicing, reconciliation and collection activities).
 • Gegevensanalyses uit te voeren (met inbegrip van markt- en consumentenonderzoek, trendanalyse, financiële analyse en anonimisering van persoonlijke informatie);
 • Protect against, identify and prevent fraud and other criminal activity, claims and other liabilities
 • Te voldoen aan de toepasselijke wettelijke vereisten en ons beleid.

Daarnaast gebruiken wij online verzamelde informatie via cookies, web beacons en andere geautomatiseerde middelen voor doeleinden zoals om:

 • het bezoek van onze gebruikers aan onze website aan te passen;
 • inhoud te leveren (inclusief reclame) die is afgestemd op de interesses van onze gebruikers en de manier waarop onze gebruikers op onze website surfen;
 • onze zakelijke activiteiten te beheren.

Wij kunnen gegevens die wij op geautomatiseerde wijze verzamelen, aanvullen met informatie over uw locatie (zoals uw postcode) om u inhoud aan te bieden die voor u van belang kan zijn. Wij gebruiken deze informatie ook om technische en serviceproblemen te diagnosticeren, onze website te beheren, gebruikers van onze websites te identificeren en demografische informatie over onze gebruikers te verzamelen.

 1. Op belangstelling gebaseerde reclame

Op onze website kunnen wij informatie verzamelen over uw online activiteiten om u reclame te kunnen aanbieden over producten en diensten die zijn afgestemd op uw individuele interesses. In dit deel van onze Privacykennisgeving vindt u meer informatie en wordt uitgelegd hoe u uw keuzes kunt maken.

U kunt bepaalde advertenties op andere websites zien omdat wij deelnemen aan reclamenetwerken. Advertentienetwerken stellen ons in staat om onze boodschap op gebruikers af te stemmen via demografische, op interesses gebaseerde en contextuele middelen. Deze netwerken volgen uw online activiteiten in de tijd door informatie te verzamelen via geautomatiseerde middelen, waaronder het gebruik van cookies, webserverlogs en web beacons. De netwerken gebruiken deze informatie om u advertenties te tonen die kunnen worden afgestemd op uw individuele interesses.

De informatie die onze advertentienetwerken kunnen verzamelen, omvat informatie over uw bezoeken aan websites die deelnemen aan de betreffende advertentienetwerken, zoals de pagina’s of advertenties die u bekijkt en de acties die u op de websites onderneemt. Deze gegevensverzameling vindt zowel plaats op onze websites als op websites van derden die deelnemen aan de advertentienetwerken. Dit proces helpt ons ook de doeltreffendheid van onze marketinginspanningen te volgen.

 1. Informatie die wij delen

Wij verkopen of delen geen persoonlijke informatie over u, behalve zoals beschreven in deze Privacykennisgeving. Om onze afhaal- en leveringsdiensten uit te voeren, delen wij verzendinformatie met derden, zoals verzenders, geadresseerden, derden-betalers en ontvangers. Wij delen ook persoonlijke informatie met derden die namens ons diensten verrichten op basis van onze instructies. Deze derden zijn door ons niet gemachtigd om de informatie te gebruiken of openbaar te maken, behalve wanneer dat nodig is om diensten namens ons te verrichten of om te voldoen aan wettelijke vereisten.

Wij kunnen de persoonlijke informatie die wij verkrijgen ook delen met onze filialen, franchisenemers, wederverkopers en gezamenlijke marketingpartners. Deze entiteiten, waarnaar hier gezamenlijk wordt verwezen als de “Zakenpartners” van Europa Worldwide Group Ltd, kunnen de informatie gebruiken voor de doeleinden die in deze Privacykennisgeving worden beschreven. Wij kunnen fysieke locatiegegevens delen met de Zakenpartners van Europa Worldwide en andere derde partijen om bijvoorbeeld locatiegebonden diensten te verbeteren en nauwkeurige en bijgewerkte kaarten te ontwikkelen. Bovendien kunnen wij, behalve zoals hieronder beschreven, tenzij u bezwaar maakt, andere persoonlijke informatie delen met derden die geen Zakenpartners van Europa Worldwide zijn voor de eigen doeleinden van die partijen, zoals het aanbieden van producten of diensten die u kunnen interesseren.

Informatie die wordt verzameld via apps, tools, widgets en plug-ins van derden (zoals informatie die wordt verkregen via inlogdiensten van derden of met betrekking tot uw gebruik van een “Vind ik leuk”-knop van Facebook) wordt rechtstreeks verzameld door de aanbieders van deze functies. Deze informatie valt onder het privacybeleid van de aanbieders van de functies, en Europa is niet verantwoordelijk voor de informatiepraktijken van deze aanbieders.

Veel van onze klanten besteden hun toeleveringsketen geheel of gedeeltelijk aan ons uit. Via onze bedrijfsonderdelen Expeditie en Logistiek beheren wij deze bevoorradingsketens en richten wij ons op optimalisering van de bevoorradingsketen, expeditie en internationale handel en makelaardijdiensten voor onze klanten overal ter wereld (waaronder een breed scala aan transportoplossingen zoals lucht-, zee- en grondvervoer).

Wij leveren ook informatietechnologiesystemen en distributiefaciliteiten die zijn aangepast aan de unieke toeleveringsketens van specifieke bedrijfstakken, zoals de gezondheidszorg, de technologiesector en de consument/detailhandel. Bij het verlenen van expeditie- en logistieke diensten kunnen wij persoonlijke informatie over de klanten van onze klanten verkrijgen, gebruiken en bekendmaken. In deze omstandigheden verwerken wij de informatie op basis van de overeenkomst met onze klant.

Wij kunnen ook informatie over u bekendmaken:

 • indien wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet, een voorschrift of een juridisch proces (zoals een rechterlijk bevel of een dagvaarding);
 • in antwoord op verzoeken van overheidsinstanties, zoals rechtshandhavingsinstanties;
 • wanneer wij van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk of gepast is om lichamelijke schade of financieel verlies te voorkomen of in verband met een onderzoek naar een vermoedelijke of daadwerkelijke illegale activiteit. Wij behouden ons het recht voor alle informatie die wij over u hebben over te dragen in het geval wij al onze activiteiten of activa of een deel daarvan verkopen of overdragen (inclusief in het geval van een reorganisatie, ontbinding of vereffening).
 1. Uw opties

Wij bieden u bepaalde keuzes over hoe wij met u communiceren en welke informatie wij van u verzamelen. U kunt ervoor kiezen geen marketing-e-mailberichten te ontvangen door contact met ons op te nemen zoals aangegeven in het gedeelte “Hoe kunt u contact met ons opnemen” hieronder, en wij zullen uw verzoek honoreren. In overeenstemming met de keuzes die beschikbaar zijn in het gedeelte “Informatie die wij delen”, kunt u uw toestemming intrekken of bezwaar maken tegen bepaalde vormen van informatiedeling door contact met ons op te nemen zoals hieronder aangegeven.

Bovendien kunt u, zoals de wet voorschrijft, te allen tijde op legitieme gronden en kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie, en zullen wij uw voorkeuren in de toekomst toepassen.

 1. Toegang en correctie

Volgens de toepasselijke wetgeving:

 • kunt u een kopie krijgen van bepaalde persoonlijke informatie die wij over u bewaren of deze informatie bijwerken of onnauwkeurigheden erin corrigeren door contact op te nemen met Europa;
 • kunt u het recht hebben om toegang te krijgen tot de persoonlijke informatie die wij over u bewaren door contact met ons op te nemen, zoals aangegeven in het gedeelte “Hoe kunt u contact met ons opnemen” van deze Privacykennisgeving. Om uw privacy te beschermen en de veiligheid te handhaven, zullen wij stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren alvorens u toegang te verlenen tot de informatie. Indien u van mening bent dat de persoonlijke informatie die wij over u bijhouden onjuist is, hebt u bovendien, volgens de toepasselijke wetgeving, het recht om te verzoeken dat wij de informatie corrigeren of wijzigen door contact met ons op te nemen zoals hieronder aangegeven.
 1. Niet-Europa plaatsen en diensten

Voor uw gemak en ter informatie kan onze website links bevatten naar niet-Europa plaatsen die mogelijk worden beheerd door bedrijven die niet aan Europa zijn gelieerd. Deze bedrijven kunnen hun eigen privacybeleid of kennisgevingen hebben, die wij u ten zeerste aanraden door te nemen. Onze diensten kunnen u ook ter beschikking worden gesteld via platforms van derden (zoals aanbieders van appstores) of via andere kanalen van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van niet-Europa plaatsen of diensten.

 1. Overdracht van gegevens

Wij kunnen de persoonlijke informatie die wij over u verzamelen, versturen naar andere landen dan het land waar de informatie oorspronkelijk werd verzameld. Het is mogelijk dat die landen niet dezelfde wetten inzake gegevensbescherming hebben als het land waar u de informatie oorspronkelijk hebt verstrekt.

Wanneer wij uw informatie overdragen aan andere landen, zullen wij die informatie beschermen zoals beschreven in deze Privacykennisgeving en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Wij maken gebruik van contractuele beschermingen voor de overdracht van persoonlijke informatie tussen verschillende rechtsgebieden (waaronder bijvoorbeeld de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie).

 1. Hoe wij persoonlijke informatie beschermen

Wij hanteren administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om de door u verstrekte persoonlijke informatie te beschermen tegen onopzettelijke, onrechtmatige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, openbaarmaking of gebruik.

Hoewel wij maatregelen nemen om de toegang tot onze faciliteiten en voertuigen te beperken tot bevoegde personen, kan informatie die zich op de buitenkant van een pakket of brief bevindt, zichtbaar zijn voor anderen. 

 1. Updates van onze Privacykennisgeving

Deze Privacykennisgeving kan periodiek en zonder voorafgaande kennisgeving aan u worden bijgewerkt om wijzigingen in onze praktijken inzake persoonlijke informatie weer te geven. Wij zullen een opvallende kennisgeving op onze website plaatsen om u op de hoogte te brengen van belangrijke wijzigingen in onze Privacykennisgeving en bovenaan de kennisgeving vermelden wanneer deze voor het laatst werd bijgewerkt.

 1. Hoe ons te contacteren

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze Privacykennisgeving, of als u wilt dat wij de informatie die wij over u hebben of uw voorkeuren bijwerken, neem dan contact op met de functionaris voor gegevensbescherming van Europa (Carlo Turner), in eerste instantie per e-mail op:

cturner@europa-worldwide.com

U kunt ons ook schrijven op:
Europa Road NV
Ter attentie van: Functionaris voor gegevensbescherming
Vergunningenstraat 15
8400 Oostende, België

Tel: +32 59 33 93 00
Fax: +32 59 32 04 14